Platforma P9 je efektivní nástroj pro funkční cvičení. Využívá jednoduchý a systematický přístup k funkčnímu tréninku. Dochází tak k rychlému zlepšení kvality pohybu a pohybových vzorců u vašich klientů. Je ideální součástí tréninkového plánu sportovců (tenis, hokej, fotbal, lakros, golf), u kterých výrazně napomáhá k prevenci úrazů. Vhodná je také pro běžnou populaci ke zlepšení kondice jasnou a zábavnou formou.

Filosofie 

Training simplified. Trénujte jednoduše. Procedos platforma a systém cvičení vychází z přirozených pohybů každodenního života s různým postavením nohou, rotací či dalšími pohyby. Díky unikátnímu designu si vaši klienti při cvičení na platformě uvědomí jednotlivé pohyby. Tím se trénink pro ně stává jednodušší a názornější. Klienti tak navíc dříve dosahují svých cílů. 

 

Něco málo z historie 

Platforma se k nám dostala ze Švédska. Její tvůrci si nakreslili tečky na podlahu a začali pracovat s různým postavením nohou. Tento prvotní impuls spolu s výzkumy a poznatky principů aplikované funkční vědy Gray Institutu stojí za vznikem Platformy P9. K nám se platforma dostala na sklonku roku 2016, kdy majitel firmy Procedos Jens Derwinger pozval zakladatele D.tale Martina Iterského na školení master trenérů. A od té doby probíhají několikrát do roka školení pro osobní trenéry.

Během tří let bylo certifikováno 54 trenérů a prodáno 82 platforem.

REFERENCE PROCEDOS

Práce trenéra vyžaduje se neustále vzdělávat a pracovat na sobě. Jsem moc ráda, že jsem měla tu možnost čerpat nové znalosti od Martina Iterského. Pod jeho vedením jsem absolvovala kurz Kondiční trénink, který mi rozšířil obzory nejen jako trenérce, ale i jako hráčce Beach Soccer. Na kurzu bylo mimo jiné skvělé, že zde byl i velký prostor pro diskusi a řešení příkladů z praxe. Všem, kteří se točí kolem sportu ať už jako trenéři nebo sportovci kurzy doporučuji.

Michaela Jablončíková, osobní trenérka a hráčka Beach Soccer

Menu